Kepada:

            Pengetua & Guru Besar
            Sekolah-sekolah daerah Pontian

             Adalah dimaklumkan bahawa sekolah tuan telah terpilih sebagai sekolah bimbingan Pegawai SIPartners+ pada tahun 2019.  Pemilihan sekolah adalah dengan berdasarkan kriteria yang ditetapkan di dalam Buku Panduan Pengurusan Program Transformasi Daerah Edisi 3.0.

            Sehubungan dengan itu, tuan dikehendaki untuk memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan program ini.

            Sekian, terima kasih. 

            Dilampirkan bersama-sama surat untuk tindakan tuan.

SIP+
UP Sekolah
PPD Pontian

Lampiran : files/SIP-PDF-SPK-BIMB-2019.pdf