Kepada:

           Pengetua dan Guru Besar,

           Sekolah-sekolah daerah Pontian.

 

Adalah dimaklumkan bahawa sekolah tuan telah terpilih sebagai sekolah bimbingan Pegawai SISC+ pada tahun 2019.  Pemilihan sekolah tuan adalah dengan berdasarkan kriteria yang ditetapkan di dalam Buku Panduan Pengurusan Program Transformasi Daerah Edisi 3.0.

Dilampirkan bersama-sama sekolah untuk tindakan tuan.

Sekian, terima kasih

UP Akademik
PPD Pontian

Lampiran: files/Surat-Bimbingan-dan-Pementoran.pdf