Assalamualaikum WBK dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar, 

Sekolah-sekolah Kerajaan daerah Pontian.

(u.p. GPK Hal Ehwal Murid)

 

 

Tuan,

 

Perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.

 

Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan pengurusan SPBT di sekolah tuan. Surat taklimat tersebut adalah seperti berikut;

files/Taklimat-Agihan-SPBT-.pdf 

files/Taklimat-Agihan-SPBT-SJK-PPKI-20181231161122.pdf 

 

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.