Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

salam PONTIAN DINAMIK.


Pengetua/ Guru Besar,
Sekolah-sekolah daerah Pontian.


Tuan, 

Perkara di atas adalah dirujuk.

Mohon tuan mengambil perhatian dan tindakan yang sepatutnya terhadap perkara tersebut.

Disertakan bersama manual tersebut untuk makluman dan tindakan tuan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

SAMSUL BIN SATARI,
PENYELIA KANAN HAL EHWAL MURID,
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.

Lampiran Surat dan Manual:
Surat-Manual-Kesedaran-Sivik.pdf
PELAKSANAAN-MANUAL-KESEDARAN-SIVIK--AMALAN-NILAI-MURNI.pptx