Log masuk untuk mengakses sistem;

(Warga PPD Pontian Sahaja)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas.

 

2.         Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan/puan dipohon menyediakan laporan kedudukan Aset sekolah tuan bagi tempoh Suku Tahun Kedua 2020 (01 April 2020 – 30 Jun 2020) berdasarkan format seperti yang dilampirkan.  Tuan/Puan boleh muat turun lampiran tersebut seperti lampiran di bawah.

3.         Sekiranya tiada sebarang rekod berkaitan suku tahun tersebut hendaklah dinyatakan sebagai Penyata Kosong.  Lain-lain maklumat seperti nama sekolah dan sebagainya masih perlu dilengkapkan.

4.         Kerjasama sepenuhnya daripada pihak tuan/puan supaya mematuhi arahan tarikh penghantaran dan melengkapkan laporan dengan sempurna.  Laporan yang telah siap hendaklah dihantar ke Unit Kewangan, Infrastruktur dan Perolehan PPD Pontian (u.p: Puan Rabiatul Adawiyah Bt Mohd Shadali) sebelum atau pada 01 Julai 2020. Laporan berbentuk ‘softcopy’ hendaklah diemelkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Perhatian dan maklumbalas segera daripada pihak tuan/puan amatlah diharapkan.

Sekian, terima kasih.

 

SURAT LAPORAN ASET SUKU TAHUN KEDUA 2020.pdf

SENARAI SEMAK LAPORAN JKPAK 2020.xlsx

PELAPORAN JKPAK ASET ALIH.xlsx

PELAPORAN JKPAK STOK.xlsx

PELAPORAN JKPAK HIDUP.xlsx

PELAPORAN JKPAK TAK KETARA.xlsx

PENERIMAAN HADIAH.xlsx