Disertakan sesalinan surat bagi perkara seperti di atas untuk perhatian dan tindakan tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

files/tadbir/TIDAK_HADIR_BERTUGAS.pdf