Merujuk kepada surat JPA4006.KEW/400-1/2/4/1 Jilid 27 (44) bertarikh 1 Januari 2020 adalah berkaitan.

 

files/ukew/SPANM_BIL_7_Tahun_2019-Tarikh_dan_Peraturan_Pembayaran_Gaji_Tahun_2020.pdf

files/ukew/JADUAL_PENGHANTARAN_SG20.pdf