Dilampirkan surat makluman untuk tindakan pihak sekolah. Terima kasih.

files/11-24-2019-1235132.pdf