Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah Kerajaan/ Kolej daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat berkaitan perkara di atas. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

 

2.   Saya juga akan maklumkan kepada GPK HEM tuan melalui aplikasi Telegram berkumpulan (GPK HEM Telegram SR dan HEM Men Pontian).

files/Pencegahan_Denggi.pdf

Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.