Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Guru Besar,

Sekolah-sekolah Kebangsaan Zon Bandar.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini  mengedarkan surat jemputan seminar berkaitan perkara di atas. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

 

Seminar_Pergigian_Untuk_Guru_Kesihatan_2019.pdf

 

Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.