Bersama-sama ini dilampirkan salinan surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor bernombor rujukan JPNJ.NP.S.500-5/2/5/(34) bertarikh 23 Mei 2019 yang jelas menerangkan maksudnya sendiri untuk perhatian dan makluman tuan.

files/Surat_Iklan_Darjah_Kebesaran.pdf
files/Borang_Permohonan_Darjah_Kebesaran.pdf
​​​​​​​

Sekian, terima kasih.

Unit Pentadbiran Dan Perkhidmatan
​​​​​​​PPD Pontian