Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah Daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat arahan pelupusan buku teks agama. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

 

files/Pelupusan_Buku_Teks_Agama.pdf

files/5_6235597639623114875.pdf

files/SOP_JAWI_pelupusan.pdf

files/SOP_JAWI_pelupusan_2.pdf

 

Sekian, terima kasih.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.