Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Guru Besar,

Sekolah-sekolah Rendah Daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat taklimat berkaitan perkara di atas. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

 

2.   Arahan selanjutnya telah saya maklumkan kepada GPK HEM tuan melalui aplikasi Telegram berkumpulan (GPK HEM Telegram SR).

files/Taklimat_Kesihatan__eRKM.pdf

 

Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.