Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Guru Besar,

Sekolah-sekolah Kerajaan daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat siaran berkaitan perkara di atas.  

 

Mohon ambil perhatian terhadap perkara dalam PARA 3 dalam surat JPN Johor untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. Disertakan surat tersebut untuk makluman tuan. 

 

 

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.