Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat makluman JPN Johor berkaitan perkara di atas. Disertakan surat-surat tersebut untuk makluman, perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

 

files/borg_laporn_kendiri_kantin-14032019142509.pdf

files/cuaca_panas-14032019142659.pdf

files/Surat_HFMD.pdf

files/INFO_HFMD_3.pdf

files/INFO_HFMD_2_3.pdf

 

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.