Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan surat jemputan berkaitan perkara di atas. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

files/jemputanmenyertaiICETD2019anjuran.pdf

Sekian untuk makluman dan tindakan.