Assalamualaikum dan Salam sejahtera.

Pengetua dan Guru Besar 
Sekolah-sekolah Daerah Pontian

PELAKSANAAN KLINIK SKPMg2 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

    Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen yang berkaitan bernombor rujukan JPNJ.SJQ.600-10/2/29(29) bertarikh 28 Februari 2019 untuk tindakan dan makluman tuan.

        Surat peakluman telah diedarkan ke sekolah.

 

MOHD. FAISAL BIN SAIDAN
PPPD PEMBANGUNAN PROFESIONAL
UNIT PENGURUSAN SEKOLAH