Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya dengan ini diarahkan untuk memanjangkan informasi dan bahan-bahan berkaitan perkara di atas. Disertakan informasi dan bahan-bahan tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya.

 

files/Pesanan_SPBT_2020_Pt1.pdf

files/Pesanan_SPBT_2020_Pt_2.pdf

files/Pesanan_SPBT_2020_Pt3.pdf

 

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.