Assalamualaikum wbk dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar,

Sekolah-sekolah daerah Pontian.

 

Tuan,

 

Adalah saya  memanjangkan surat siaran berkaitan perkara di atas. Disertakan surat tersebut untuk perhatian dan tindakan tuan yang sewajarnya. 

files/Taklimat_Pesanan_Buku_Teks_2020.pdf

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.