Assalamualaikum WBK dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar, 

Sekolah-sekolah Kerajaan daerah Pontian.

(u.p. GPK Hal Ehwal Murid)

 

Tuan,

 

Surat PPD Pontian dengan rujukanJPA6008.36/100-21/1/2 Jld.3 (19) bertarikh 03 Februari 2019 adalah dirujuk dan berkaitan.

 

Sehubungan dengan itu, perkara-perkara Para 3, 4 dan 5 dalam surat tersebut hendaklah diberikan perhatian dan memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada pihak tuan.

 

Sekian, terima kasih.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.

 

files/Surat_Kursus_LPM_2019.pdf

files/BORANG_Penyertaan Kursus LPM.doc