Assalamualaikum WBK dan Salam Pontian Dinamik.

 

Pengetua/ Guru Besar, 

Sekolah-sekolah Kerajaan daerah Pontian.

 

 

Tuan,

 

Surat Arkib Negara Malaysia Negeri Johor dengan rujukan ARKIBJHR.600-6/2/126(12) dan (13) bertarikh 13 Januari 2019 adalah dirujuk dan berkaitan.

 

Sehubungan dengan itu, perkara-perkara Para 2 dalam surat tersebut hendaklah diberikan perhatian dan memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada pihak tuan.

 

Surat Kebenaran Pelupusan SPBT adalah seperti dibawah;

a. files/Doc_Jan_29_2019.pdf 

b. files/Doc_Jan_29_20192.pdf

 

Sekian, terima kasih.

 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

AHMAD FAIZAL BIN MOHD FAUZI.

PENYELIA HAL EHWAL MURID,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PONTIAN.