Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan Pengetua/ Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Pontian

Bersama-sama ini disertakan surat makluman berkaitan permohonan hapuskira Akaun Belum Terima (ABT). Lampiran contoh permohonan (SULIT) pula telah diemel melalui emel rasmi sekolah masing-masing.


Sekian, terima kasih

Unit Kewangan

PPD Pontian.

Lampiran: Permohonan_Hapus_Kira_ABT.pdf

files/LAMPIRAN_L_.pdf

files/LAPORAN_SIASATAN_new.pdf

files/ilovepdf_jpg_to_pdf3.pdf

files/ilovepdf_jpg_to_pdf4.pdf

files/ilovepdf_jpg_to_pdf6.pdf

files/ilovepdf_jpg_to_pdf7.pdf