VISI

" Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"MISI

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"OBJEKTIF

Menggalakkan kepimpinan berkesan berasaskan kepada kemanusiaan:

Membentuk sikap dan fikiran yang positif di kalangan Pengetua dan Guru Besar

Memberi bimbingan ikhtisas di kalangan guru-guru kanan.

Menggalakkan kegiatan kokurikulum dengan penekanan kepada penyertaan yang menyeluruh.

Mempertingkatkan perlaksanaan pendidikan Agama Islam.

Menggalakkan pembentukan budaya sekolah yang sihat dari segi mental dan fizikal.

Berusaha menjalankan tugas-tugas harian yang bercorak rutin dengan cepat, cekap dan tepat.

Menjalankan tugas-tugas penyeliaan seberapa kerap yang boleh dengan pendekatan membantu dan membimbing (Program Kasih).