VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF
Menggalakkan kepimpinan berkesan berasaskan kepada kemanusiaan.

  1. Membentuk sikap dan fikiran yang positif di kalangan Pengetua dan Guru Besar.
  2. Memberi bimbingan ikhtisas di kalangan guru-guru kanan.
  3. Menggalakkan kegiatan kokurikulum dengan penekanan kepada penyertaan yang menyeluruh.
  4. Mempertingkatkan perlaksanaan pendidikan Agama Islam.
  5. Menggalakkan pembentukan budaya sekolah yang sihat dari segi mental dan fizikal.
  6. Berusaha menjalankan tugas-tugas harian yang bercorak rutin dengan cepat, cekap dan tepat.
  7. Menjalankan tugas-tugas penyeliaan seberapa kerap yang boleh dengan pendekatan membantu dan membimbing (Program Kasih).