PPD Pontian ditubuhkan pada.....selaras dengan dasar.........Bangunan pertamanya dibina di sebidang tanah......bertempat di....