ke sistem eGerak PPD Pontian
Article Index

  Kurikulum
 • 1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
 • 1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
 • 1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan
 • 1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
 • 1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
 • 1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
 • 1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
 • 1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
 • 1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
 • 1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
 • 1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
 • 1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
 • 1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
 • 1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
 • 1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
 • 1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
 • 1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah
Peperiksaan Khas
 • 1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
 • 1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
 • 1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
 • 1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
 • 1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
 • 1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
 • 1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
 • 1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
 • 1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
 • 1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
 • 1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
 • 1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan
 • 1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
 • 1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas
 • 1993 - Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluanPendidikan Khas.
 
 
" Sumber diperolehi dari Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia "