ke sistem eGerak PPD Pontian
Article Index

  Perundangan Pendidikan
 • 1957 - The Education Ordinance, 1957
 • 1961 - Education Act, 1961
 • 1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
 • 1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti
 • 1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
 • 1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
 • 1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
 • 1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
 • 1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
 • 1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajarandan Masyarakat (Laporan Keciciran)
 • 1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
 • 1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
 • 1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
 • 1970 - Bahasa pengantar darjah 1
 • 1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
 • 1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1
 • 1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
 • 1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
 • 1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
 • 1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
 • 1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti

  Peperiksaan Sekolah Rendah
 • 1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
 • 1963 - MSSEE dimansuhkan
 • 1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
 • 1973 - UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan
 • 1982 - UDT dimansuhkan
 • 1988 - PDL dimansuhkan
 • 1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan
Peperiksaan Sekolah Menengah
 • 1957 - LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
 • 1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
 • 1957 - FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
 • 1957 - QT ( Qualifying Test) dimulakan
 • 1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
 • 1961 - UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
 • 1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
 • 1964 - SPPTM dimansuhkan
 • 1964 - FMC dimansuhkan
 • 1964 - MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
 • 1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
 • 1967 - SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
 • 1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.
 • 1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
 • 1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan
 • 1976 - MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
 • 1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
 • 1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
 • 1983 - LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
 • 1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
 • 1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
 • 1987 - SPM di seluruh Malaysia dimulakan
 • 1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
 • 1992 - Tahun terakhir bagi SRP
 • 1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
 • 1993 - SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

  Kurikulum
 • 1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
 • 1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
 • 1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan
 • 1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
 • 1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
 • 1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
 • 1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
 • 1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
 • 1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
 • 1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
 • 1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
 • 1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
 • 1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
 • 1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
 • 1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
 • 1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
 • 1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah
Peperiksaan Khas
 • 1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
 • 1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
 • 1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
 • 1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
 • 1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
 • 1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
 • 1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
 • 1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
 • 1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
 • 1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
 • 1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
 • 1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan
 • 1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
 • 1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas
 • 1993 - Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluanPendidikan Khas.
 
 
" Sumber diperolehi dari Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia "