• SMUPSR.JPG
  • 1visi1.jpg
  • 2misi1.jpg
  • 3pppm.jpg
  • 4eksa1.jpg
  • 5frogplay1.jpg

Pemakluman

Adalah dimaklumkan bahawa semua sekolah perlu menggunakan fasiliti emel rasmi yang dibekal oleh KPM sebagai medium penghantaran dan penerimaan data dan maklumat pendidikan. Sehubungan dengan itu, penggunaan emel lain adalah tidak dibenarkan.

Sekian terima kasih.