Adalah dimaklumkan bahawa semua sekolah perlu menggunakan fasiliti emel rasmi yang dibekal oleh KPM sebagai medium penghantaran dan penerimaan data dan maklumat pendidikan. Sehubungan dengan itu, penggunaan emel lain adalah tidak dibenarkan.

Sekian terima kasih.

Laman web PPD Pontian sedang disenggara berikutan proses "migration" kandungan yang tidak serasi dengan sistem sedia ada. Kesulitan amat dikesali