• pt31.jpg
  • 1visi1.jpg
  • 2misi1.jpg
  • 3pppm.jpg
  • 4eksa1.jpg
  • 5frogplay1.jpg

Pemakluman PPD Pontian

Test
04 Oct 2018 06:02 - izan

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterus [ ... ]

UPPBaca lagi
Percubaan 2
04 Oct 2018 02:45 - Munawar

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterus [ ... ]

UPtPkBaca lagi
Percubaan 1 UPTPK
04 Oct 2018 01:45 - MUnawar

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterus [ ... ]

UPtPkBaca lagi
Percubaan 2
04 Oct 2018 01:28 - UPA

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterus [ ... ]

UPABaca lagi
Percubaan 3
01 Oct 2018 06:02 - Munawar

ini adalah percubaaan..sila abaikan

UPtPkBaca lagi
Percubaan 3
01 Oct 2018 06:01 - Administrator

ini adalah percubaaan. sila abaikan.

UPtPkBaca lagi

UPP

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.